Prokum d.o.o.  zbira sledeče osebne podatke za potrebe poslovanja: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko, geslo v skriti obliki, IP naslov naprave, s katere se prijavljate ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu www.goody-woody.com. Prokum d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Uporabnik se z uporabo spletnega mesta www.goody-woody.com strinja z vsakokratno veljavnimi splošnimi pogoji, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Prokum d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov, bo le-te uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Upravljavec bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

 

Prijava na e-novice

Uporabniki se lahko prijavijo na e-novice, s katerimi jih Prokum d.o.o. do preklica obvešča o novostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah do 1-krat na 14 dni. S prijavo na e-novice se uporabnik vpiše v seznam prejemnikov e-novic. Za prijavo na e-novice spletna trgovina www.goody-woody.com zbira sledeče podatke: ime in priimek, e-naslov, IP, v primeru, da se uporabnik prijavi kot registriran član, pa tudi naslov in telefon.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega je do preklica prijavljen na e-novice spletne trgovine www.goody-woody.com. Uporabnik se lahko kadar koli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@goody-woody.com ali s klikom na gumb ODJAVA, v poslanem e-mail sporočilu zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Zahtevi bo ugodeno v 15 dneh od dneva prejema zahteve, kot predpisuje zakon. Uporabnik lahko zahteva tudi prenos podatkov ali seznanitev z njimi. Upravljavec Prokum d.o.o., se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov. 

 

Registracija uporabnika

V spletni trgovini www.goody-woody.com se lahko posameznik prijavi kot registriran uporabnik. Vsebine spletne trgovine so dostopne tudi anonimnim neregistriranim uporabnikom (gostom). Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je skrito in znano le uporabniku. Registrirani uporabniki v postopku registracije posredujejo zahtevane podatke. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v svojem imenu in s svojim geslom nastopal le on oz. oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, upravljavec ne odgovarja.

V primeru, da se uporabnik registrira, bo Prokum d.o.o., vpisane podatke do preklica uporabljal za obdelavo uporabnikovega naročila, pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in skrajša nakupni postopek. Prokum d.o.o. podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Uporabnik se lahko kadar koli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@goody-woody.com ali s klikom na gumb ODJAVA v poslanem e-mail sporočilu. V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: v vsebini sporočila mora biti navedeno ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kor registrirani član.

 

Nakupovanje kot gost

V primeru, da uporabnik naročilo izvede kot gost, bo Prokum d.o.o., vpisane podatke uporabil za obdelavo oddanega naročila. Spletna trgovina kot davčni zavezanec mora v skladu s 86. členom ZDDV-1 zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo – s tem pa se hranijo tudi podatki, ki so na računu. Uporabnik lahko specifična vprašanja na spletno trgovino www.goody-woody.com posreduje tudi preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, in s tem upravljavcu zaupa navedene podatke. Ti bodo uporabljeni za rešitev uporabnikovega vprašanja. E-naslovi, navedeni na spletni strani, niso osebni, pač pa poslovni e-naslovi. Torej niso vezani na eno fizično osebo, pač pa podatke, posredovane na ta način, lahko obdelujejo različne osebe – z namenom hitre in učinkovite rešitve uporabnikovega vprašanja. S pošiljanjem e-sporočila preko spletnega obrazca ali na naslove, navedene na tem spletnem mestu, se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta www.goody-woody.com 

 

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov, ugovarja obdelavi ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Za uresničevanje vaših pravic s področja varstva osebnih podatkov v www.goody-woody.com skrbi pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, s katerim lahko kadar koli stopite v stik glede vseh vprašanj povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sporočilo mu lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: info@goody-woody.com  ali po navadni pošti na naslov: Prokum d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje.

 

Kako zagotavljamo varnost podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh spletne trgovine www.goody-woody.com ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bo Prokum d.o.o. varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani Prokum d.o.o. pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji), s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju in obdelavi osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svoje elektronske naprave.

Spletna trgovina www.goody-woody.com za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili. Ko uporabnik vnese podatke o plačilni kartici v primeru plačila z bančno kartico, se le-ti v kodirani obliki prenesejo iz uporabnikovega računalnika neposredno v strežnik banke.
Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Prokum d.o.o., jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki so lahko posredovani
•    družbam za informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, e-mail marketing …);
•    marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja (v kriptirani obliki);
•    podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Bankart, dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
•    pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče ipd.).
Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

 

Privolitev in obdobje hrambe

Z uporabo spletnega mesta www.goody-woody.com se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Z uporabo naše spletne strani uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z vsemi pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe www.goody-woody.com. Prokum d.o.o., podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko in evropsko zakonodajo oziroma do dosege namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali.

Upravljavec osebnih podatkov je: Prokum d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330 Kočevje. Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@goody-woody.com