Navdih, Uncategorized @sl

FSC IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Okolju primerno gospodarjenje z gozdovi zagotavlja, da proizvodnja lesa, nelesnih izdelkov  in ekosistemskih storitev, ohranja biotsko raznovrstnost, produktivnost in ekološke procese gozda. Družbeno koristno gospodarjenje z gozdovi lokalnemu prebivalstvu in družbi na splošno pomaga, da uživajo dolgoročne koristi, lokalno prebivalstvo pa močno spodbuja, da vzdržujejo gozdne vire in se držijo dolgoročnih načrtov gospodarjenja. Ekonomsko upravičeno gospodarjenje z gozdovi pomeni, da so gozdne dejavnosti strukturirane in upravljane tako, da so dovolj donosne, ne da bi ustvarile finančni dobiček na račun gozdnih virov, ekosistema ali prizadetih skupnosti (FSC Principles, 2015).

 

FSC s svojimi usmeritvami in načeli pomaga k doseganju 14 ciljev trajnostnega razvoja (SDG) od skupno 17 ciljev. FSC pomaga dosegati trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kar je eden od ciljev SDG 15 (Življenje na kopnem). Širok okoljski, družbeni in ekonomski poudarek načel gospodarjenja gozdov FSC prispeva tudi k ciljem trajnostnega razvoja, ki se osredotočajo na revščino, enakost, naravne vire, vzorce proizvodnje in potrošnje, dostojno delo, podnebne spremembe, vključujoče in odgovorne družbe ter globalna partnerstva (FSC).

 

Želite še več nasvetov ali bi bili radi obveščeni o promocijah in akcijah? Vabljeni k vpisu na obveščanje na spodnjem obrazcu.

Related Posts