Navdih

Ekosistemske storitve

Goody Woody - Ekosistemske storitve

V naravi, kjer so vsa živa bitja v ravnovesju z okoljem, je vseh dobrin v njihovi neokrnjeni obliki dovolj za vse. Včasih se zdi, da smo pozabili ceniti takšne stvari. 

Ravno ekosistemi so osnova za človekovo življenje in vse njegove dejavnosti. Pa vendar človek dolgoročno vpliva na organizme v ekosistemu, s tem pa tudi na njegovo delovanje. Dobrine in storitve, ki jih ekosistemi zagotavljajo, so bistvene za ohranitev blaginje ter za prihodnji gospodarski in družbeni razvoj. Ekosistemi nam zagotavljajo številne storitve, ki se jih največkrat sploh ne zavedamo.

Ekosistemske storitve so darovi narave, ki nam omogočajo preživetje pa tudi boljšo kakovost življenja. Vplivajo na blaginjo ljudi in preživetje drugih živih organizmov. Predstavljajo sistemski pogled na povezave med ljudmi in naravnim okoljem, v katerem živimo. Gozdovi pokrivajo približno 31% kopnega in so glavni vir lesa, pomemben ponor atmosferskega CO2, vir hrane ter habitat številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Človeku pa predstavljajo možnosti za kakovostno rekreacijo, estetsko vlogo gozda in zapuščinsko vrednost, saj nam je morda pri slednjem pomembno, da v gozdu uživajo tudi naši zanamci.

Related Posts