Navdih

FSC CERTIFIKAT

Povečano zanimanje in skrb za podnebne spremembe in zdravje okolja je v zadnjih nekaj letih  privedlo do vedno večjih pozivov k označevanju, ki potrošnikom omogoča razlikovanje med bolj ali manj trajnostnimi možnostmi. Okoljski certifikati so eden od načinov, kako potrošnikom zagotoviti okoljsko primernost izdelkov, ki jih kupujejo.

 

Kot rezultat kolektivne oblike samoregulacije, so se začele pojavljati tako imenovane certifikacijske mreže, ki združujejo osrednje akterje sistema zagotavljanja, kot so pridelovalci, proizvajalci, veletrgovci, potrošniki, nevladne organizacije in drugi. Iz podobnih vzgibov se je formirala tudi FSC organizacija ter njen sistem certificiranja. Glavni cilj tovrstnih mrež je uveljaviti bolj trajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje znotraj obstoječih tržnih struktur. 

 

Forest Stewardship Council (FSC) je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno (odgovorno) gospodarjenje z gozdovi (SIDG). Cilj certificiranja gozdov je kupcem zagotoviti, da lesni proizvodi, ki jih kupujejo, izvirajo iz neodvisno certificiranih gozdov, gospodarjenimi po načelu trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti. Prav tako pridobljeni certifikat podjetju zagotavlja boljši položaj na trgu. 

 

FSC je zagotovilo kupcem, da proizvajalci izdelkov, ki nosijo ta certifikat:

  • Podpirajo okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje z gozdovi.
  • Podpirajo uporabo domicilnih drevesnih vrst.
  • Ohranjajo biotsko raznovrstnost, reprodukcijsko sposobnost gozdov in ekoloških procesov v njih.
  • Pomagajo lokalni in širši družbi, da uživa dolgoročne koristi zaradi ohranjanja gozdnih virov ob upoštevanju dolgoročnega, trajnostnega načrtovanja upravljanja z gozdovi.
  • Podpirajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavljajo dovolj donosa, ki ne gre na račun gozdnih virov, ekosistema ali prizadetih lokalnih skupnosti (FSC).

Ti cilji spodbujajo k upravljanju in razvoju na šestih programskih področjih: gozdovi, skrbniška veriga, socialna politika, spremljanje in ocenjevanje, zagotavljanje kakovosti in ekosistemske storitve.

 

Želite še več nasvetov ali bi bili radi obveščeni o promocijah in akcijah? Vabljeni k vpisu na obveščanje na spodnjem obrazcu.

Related Posts