Navdih

Trajnostna potrošnja

Trajnostna potrošnja

Trenutno porabimo več virov kot kdajkoli prej, kar presega zmogljivost planeta za proizvodnjo. Medtem se odpadki in onesnaževanje povečujejo, razkorak med bogatimi in revnimi se povečuje.

Vse to negativno vpliva na zdravje, izobraževanje, pravičnost in opolnomočenje. Pri trajnostni potrošnji in proizvodnji gre za več in boljše z manj. Gre tudi za ločitev gospodarske rasti od degradacije okolja, povečanje učinkovitosti virov in spodbujanje trajnostnega načina življenja.

Trajnostna potrošnja in proizvodnja (znana kot SCP, ang.”sustainable consumption”) pomeni narediti več in bolje z manj. Gre tudi za ločevanje gospodarske rasti od degradacije okolja, povečanje učinkovitosti virov in spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga. Doseganje trajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje zagotavlja povečanje učinkovitosti in produktivnosti ter zagotavlja, da človeške dejavnosti ostanejo znotraj nosilne zmogljivosti planeta, ob spoštovanju pravic prihodnjih generacij. Pomeni narediti več in bolje z manj.

Še posebej pomembna so tri področja trajnostne potrošnje: hrana, ki jo zaužijemo, prevozna sredstva, ki jih izberemo,  tip stanovanja, v katerem živimo. Ta področja skupaj so odgovorna za največje emisije iz zasebne potrošnje. Gre tudi za ločevanje gospodarske rasti od degradacije okolja, povečanje učinkovitosti virov in spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga. 

Obstaja splošno mnenje, da je mogoče trajnostno potrošnjo spodbujati z označevanjem izdelkov, ker nalepka zagotavlja preglednost glede družbenih in okoljskih razmer, v katerih je bil izdelek proizveden. Tako nalepke poenostavijo iskanje informacij in zmanjšajo negotovost kupcev glede okoljskega in družbenega vpliva izdelka. 

 

Related Posts